صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش هزینه‌های نظامی در جهان در سال ۲۰۱۷

افزایش هزینه‌های نظامی در جهان در سال ۲۰۱۷

براساس گزارش تازه انستیتوت تحقیقات صلح استکهلم (سیپری) که روز چهار شنبه نشر شد، هزینه های نظامی در سطح جهانی بار دیگر در سال گذشته افزایش یافته است. امریکا، چین و عربستان بیشترین مصارف نظامی را در سال گذشته داشته اند.
بر اساس گزارش سیپری در سال ۲۰۱۷ مبلغ ۱،۷۳۹ بلیون دالر امریکایی صرف هزینه نظامی در جهان شده است. هرچند که این افزایش ۱.۱ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۶ ناچیز است، اما نشان دهنده این است که هزینه های نظامی  در سطح بالایی باقی مانده است.
ایالات متحده امریکا در افزایش هزینه های نظامی اش به میزان زیادی در جلو قرار دارد. هزینه های نظامی چین نیز بار دیگر افزایش یافته است. این روند از بیش از دو دهه به همین صورت ادامه دارد.
روسیه برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸به این سو، در امور نظامی اش کمتر سرمایه گذاری کرده است.
هزینه های نظامی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ به صورت پیوسته افزایش یافته بود، اما از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ ثابت مانده بود. در سال ۲۰۱۷ اما باز هم مصارف نظامی در سطح جهان افزایش یافته است.
جان الیاس سون، رئیس انستیتوت تحقیقات صلح استکهلم هنگام معرفی گزارش در مورد افزایش هزینه های نظامی به صورت جدی ابراز نگرانی کرد و گفت که این افزایش بی وقفه هزینه های نظامی «جستجوی راه حل های صلح آمیز برای منازعه های جاری در جهان را تدریجاً نابود می کند.»
در سال گذشته هزینه های نظامی ۲.۲ درصد از تولیدات ناخالص را در سرتاسر جهان تشکیل می داد. به این ترتیب در حد اوسط در سطح جهانی، هر فرد یک بخش از ۲۳۰ دالر (۱۹۰ یورو) را در هزینه نظامی سرمایه گذاری کرده است، اما فشار اقتصادی ناشی از این افزایش، از یک کشور تا کشور دیگر به میزان زیادی تفاوت داشته است.