صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراض به قوانین اسلحه: دانش آموزان آمریکایی صنف‌ها را ترک کردند

اعتراض به قوانین اسلحه: دانش آموزان آمریکایی صنف‌ها را ترک کردند

صدها هزار دانشآموز در سراسر آمریکا همزمان با نوزدهمین سالگرد کشتار مکتب کلمباین (۱۹۹۹) به نشانه اعتراض به قوانین اسلحه صنفهای درس را ترک کردند.
طی این اقدام نمادین که امسال با توجه به تیراندازی دو ماه پیش در مکتبی در فلوریدا در سطح ملی برنامهریزی شده بود، دانشآموزان راس ساعت ۱۰ صبح  به وقت محلی با ترک صنفهابه صفوف یک راهپیمایی واحد پیوستند و شعارهایی در جهت اصلاح قوانین اسلحه و افزایش امنیت مکاتب سردادند.
هدف از این راهپیمایی که بیش از ۲۰۰۰ مکتب در سراسر آمریکا در آن شرکت کردند افزایش آگاهی عمومی و افزایش فشار بر قانونگذاران برای اصلاح قوانین فعلی مالکیت و حمل اسلحه عنوان شده است.
تنها یک ساعت پیش از آغاز این راهپیمایی رسانههای آمریکایی بار دیگر از تیراندازی در یک مکتب خبر دادند که طی آن یک دانشآموز از ناحیه زانو زخمی شد.
همزمانی این تیراندازی که در مکتبی در شهر اکالا فلوریدا صورت گرفت با راهپیمایی از پیش اعلام شده دانشآموزان، یک بار دیگر توجه افکار عمومی را به مساله خشونت با اسلحه در آمریکا جلب کرد.
دقایقی پس از این تیراندازی، نوجوانی در مکتب محل واقعه عکسی از کلاس خودشان منتشر کرد که نشان میداد چه طور دانشآموزان به محض شنیدن صدای شلیک برای دفاع از خود سنگربندی کردهاند.
پولیس میگوید در جریان این تیراندازی تنها یک دانشآموز مجروح شده و تیرانداز هم بازداشت شده است.
تیرانداز که در ابتدا دانشآموز همان مکتب معرفی شده بود، ساعتی بعد نوجوانی معرفی شد که در حال حاضر مشغول به تحصیل نیست.