صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مون جائه این: کوریای شمالی خواهان خلع سلاح هسته‌ای کامل است

 مون جائه این: کوریای شمالی خواهان خلع سلاح هسته‌ای کامل است

رئیسجمهور کوریای جنوبی گفت کوریای شمالی تعهدش را به "خلع سلاح هستهای کامل" شبه جزیره کوریا ابراز کرده و شرایطی برای آن تعیین نکرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مون جائه این، رئیسجمهور کوریای جنوبی گفت: دستیابی به توافقهایی درباره خلع سلاح هستهای، ایجاد یک نظام صلح و عادی سازی روابط دو کوریا و همچنین آمریکا در طی نشستهای چند روز بعد رهبران کوریای شمالی و کوریای جنوبی و همچنین نشست برتری که بین کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اتفاق خواهد افتاد دشوار نخواهد بود. مون جائه این در اظهاراتی در...