صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جیکوب زوما به ۱۶ فقره فساد متهم شد

جیکوب زوما به ۱۶ فقره فساد متهم شد

جیکوب زوما، رئیسجمهوری مستعفی آفریقایجنوبی با حضور در دادگاه عالی این کشور تفهیم اتهام شده است. او متهم است که در جریان یک قرارداد تسلیحاتی در دهه ۹۰ میلادی رشوه دریافت کرده است. آقای زوما ماه فبروری گذشته پس از افزایش فشارها برای کنارهگیری از قدرت، استعفاء داد.
آقای زوما، ۷۵ ساله، برای مدت ۱۵ دقیقه در برابر قاضی دیوان عالی حاضر شد و پس از شنیدن اتهامات، دادگاه خاتمه یافت تا جلسه رسیدگی به این پرونده در هشتم ماه جون (دو ماه دیگر) رسما آغاز شود.
به گزارش بی بی سی، رئیسجمهوری سابق آفریقایجنوبی با ۱۶اتهام فساد روبروست؛ این اتهامها شامل دریافت رشوه، اخاذی، اختلاس و همچنین پولشویی است هر چند آقای زوما همه آنها را انکار میکند.
همزمان با حضور کوتاه آقای زوما در دادگاه، طرفدارنش به روبروی دادگاه آمدند و در حمایتش شعار دادند اما همزمان مخالفان او هم میگویند این دادگاه خیلی وقت پیش باید تشکیل میشد.
آقای زوما پس از خروج از دادگاه برای لحظاتی با هوادارانش که اغلب آنها از محل زداگاهش به روبروی دادگاه آمده بودند، سخن گفت.
«من تا حالا چنین چیزی ندیدهام؛ این که یک نفر به چیزی متهم بشود، بعد رفع اتهام بشود بعد دوباره همان اتهامها علیهاش طرح بشود.»
او سپس به زبان زولو که گویش محلی در ولایت زادگاه او (زولو) است تاکید کرد که اتهامهای علیه او با مقاصد سیاسی طرح شدهاند. او پس از این سخنان با هوادارنش احوال پرسی کرد و حتی برای آنها رقص سنتی کرد.