صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسکو: آمریکا منتظر پاسخ قاطع ما به تحریم‌های جدید باشد

مسکو:  آمریکا منتظر پاسخ قاطع ما به تحریم‌های جدید باشد

پس از آنکه دولت آمریکا از اعمال تحریمهای جدیدی علیه گروهی از سرمایهداران و چهرههای سیاسی روسیه خبر داد، مسکو هشدار داد، پاسخ قاطعی به تحریمهای جدید واشنگتن خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا روز جمعه تحریمهای جدیدی را علیه گروهی از چهرهای تجاری، سرمایهداران و چهرههای سیاسی روسیه به بهانه آنچه "فعالیتهای بدخواهانه" از جمله مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ خواند، اعمال کرد؛ چهرههایی که شامل اولگ دریپاسکا که نوزدهمین فرد ثروتمند در روسیه است، ویکتور وکسلبرگ، صاحب هلدینگ رنووا، کریل شامالوف که گفته میشود داماد پوتین است و در شرکت سیبور فعالیت میکند، آندری اسکوچ معاون مجلس سفلای پارلمان روسیه، سلیمان کریموف، عضو مجلس علیای پارلمان روسیه و چند تن دیگر میشوند.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیهای اعلام کرد: البته ما این حملات فعلی ضد روسیه و هرگونه اقدام جدید از این دست را بدون پاسخی سرسختانه نخواهیم گذاشت اما اول از همه میخواهیم توصیه کنیم که واشنگتن توهمش مبنی بر اینکه میتواند با زبان تحریم با ما صحبت کند را کنار بگذارد.
همچنین وزارت امور خارجه روسیه عنوان کرد، هیچ فشاری روسیه را مجبور به تغییر مسیرش نکرده و تحریمها علیه این کشور تنها منجر به ایجاد اتحاد هر چه بیشتر در جامعه روسیه خواهد شد.
در این بیانیه خاطرنشان شد: واشنگتن دیگر انتظار تاثیر مطلوبی از تحریمهای سابقش را ندارد و سیاستمداران آمریکا به حدی از پوچی رسیدهاند که تلاش میکنند شرکتهایی را هدف تحریم قرار دهند که مدتهاست روابط تجاری خود با آمریکا را حفظ کردهاند؛ روابط تجاری که هزاران شغل به آنها وابسته است.
اخیرا روابط آمریکا و روسیه با کلید خوردن دور جدید اخراج دیپلماتها از جانب دولتهای دو کشور به بهانه مسموم شدن سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روس در سالزبری انگلیس با ماده اعصاب به میزان چشمگیری تیره شده است.
این تحریمهای جدید علیه ۲۴ تبعه روس که از همپیمانان نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه هستند، اعمال شده است.