صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چین: آماده پرداخت هر هزینه‌ای در جنگ تجاری هستیم

چین: آماده پرداخت هر هزینه‌ای در جنگ تجاری هستیم

دولت چین به هشدار رئیس جمهوری آمریکا در مورد احتمال وضع تعرفه بر تعداد بیشتری از اقلام وارداتی از آن کشور واکنش نشان داده است.
روز جمعه، ١٧ حمل (٦ اپریل)، سخنگوی وزارت تجارت چین گفت که "درصورتیکه طرف آمریکایی بدون توجه به مخالفت چین و جامعه بینالمللی همچنان بر یکجانبهگرایی تجاری و شیوه حمایتی پافشاری کند، چین تا به آخر و به هر هزینهای که باشد آماده مبارزه در این جنگ تجاری است."
به گزارش بی بی سی، سخنگوی وزارت تجارت چین گفته است که "ما خواستار جنگ تجاری نیستیم اما از مبارزه در چنین جنگی هم هراس نداریم."
موضعگیری وزارت تجارت چین در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ساعاتی پیشتر از آن تهدید  کرده بود که ممکن است اقلام وارداتی بیشتری از چین را مشمول تعرفه قرار دهد.
آقای ترامپ گفت که در واکنش به تصمیم دولت چین به وضع محدودیتهایی بر برخی اقلام وارداتی از آمریکا شامل میوه تازه، گوشت خوک و آلومینیوم بازیافتی، ممکن است بازهم بر اقلام وارداتی از چین به آمریکا به ارزش سالانه حدود ١٠٠ میلیارد دالر تعرفه وضع کند. ارزش صادرات میوه، گوشت خوک و آلومینیوم صادراتی آمریکا به چین سال گذشته به ٣ میلیارد دالر رسید.
اقدام چین در وضع تعرفه بر این اقلام واکنشی تلافیجویانه نسبت به تصمیم قبلی آقای ترامپ به وضع تعرفههای سنگین بر واردات فولاد و آلومنیوم از چین است که نقش مهمی در صادرات خارجی این کشور دارد.
روز سهشنبه هفته گذشته، دولت آمریکا فهرستی از اقلام وارداتی از چین به ارزش سالانه حدود ٥٠ میلیارد دالر را منتشر کرد و گفت که این اقلام مشمول محدودیتهای تجاری خواهد شد.
طی سه دهه اخیر، چین با دنبال کردن سیاست آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای مساعد اقتصادی و اجتماعی برای جلب سرمایهگذاری خارجی، از رشد اقتصادی سریعی برخوردار بوده که محور اصلی آن را گسترش چشمگیر صادرات تشکیل داده است.
این کشور در تجارت با بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایالات متحده از مازاد تجاری برخوردار است اما این کشورها در مواردی دولت چین را به تخطی از اصول تجارت آزاد از جمله دادن  قرضه به صنایع داخلی و تثبیت تصنعی نرخ برابری پول آن کشور متهم کرده و این اقدامات را باعث آسیب به صادرات خود به آن کشور و سایر بازارهای جهانی دانستهاند.