صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لغو وضعیت اضطراری در سریلانکا

لغو وضعیت اضطراری در سریلانکا

سریلانکا وضعیت اضطراری را که از سهشنبه ۶ مارچ در این کشور وضع شده بود، لغو کرد.
در پی خشونتها بین بوداییان و مسلمانان، دولت سریلانکا وضعیت اضطراری در این کشور وضع کرده بود.
به گزارش بی بی سی، طی حملاتی در مرکز کندی، نزدیک به ۴۵۰ خانه و مغازه مسلمانان آسیب دیدند و ۶۰ موتر در آتش سوختند.
برای فرونشاندن تنشها، دولت سریلانکا مقررات منع آمد و شد و منع رسانههای اجتماعی در سراسر کشور وضع کرد.
تنش میان بوداییان و مسلمانان در سریلانکا از سال ۲۰۱۲ بالا گرفته که افراطیگرایان بودایی نسبت به اقلیت مسلمانان در این کشور موضع تند و خشنی گرفتند.
بوداییان، مسلمانان را متهم کردهاند که مردم را مجبور میکنند به دین اسلام بگروند و اماکن باستانی بودائیان را تخریب میکنند.
به همین دلیل متقابلا دهها امکان دینی مسلمانان آسیب دیدند.
پولیس حدود ۳۰۰ تن از جمله رهبر یک سازمان تندروی بودایی را در جریان خشونتها دستگیر کرده است.
بنا به وضعیت اضطراری، مقامات سریلانکا مجاز هستند اگر لازم باشد مظنونین را به مدت طولانی دستگیر کنند و در حبس نگه دارند.
پس از آنکه عدهای تلاش کردند مقرارت آمد و شد را نقض کنند، صدها نیروی نظامی در کندی مستقر شدند و از گاز اشکآور استفاده کردند.
مایتریپالا سیریسنا، رئیس جمهور سریلانکا، در توتیتر خود اعلام کرد اقدامات صورت گرفته روز شنبه (۱۹ مارچ) برداشته شدند و دسترسی به امکان عمومی امکانپذیر است.
همچنین منعها بر رسانههای اجتماعی مانند فیسبوک برداشته شده است.
این نخستین بار است که وضعیت اضطراری در سریلانکا بعد از هفت سال بار دیگر وضع شد.
در جریان سه دهه درگیری با شورشیان مسلح (ببرهای تامیل) که در ۲۰۰۹ خاتمه یافت، این کشور تحت وضعیت اضطراری قرار داشت.