صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون سابق اف‌بی‌آی دو روز قبل از بازنشستگی اخراج شد

معاون سابق اف‌بی‌آی دو روز قبل از بازنشستگی اخراج شد

جف سشنز، وزیر عدلیه آمریکا، اندرو مککب معاون سابق پولیس فدرال (افبیآی) را تنها دو روز مانده به موعد بازنشستگیاش اخراج کرد. آقای مککب که بارها از سوی دونالد ترامپ مورد انتقاد قرار گرفته بود ماه جنوری گذشته تحت فشار استعفا داد و قرار بود امروز یکشنبه بازنشسته شود.
به گزارش بی بی سی، آقای مککب که پس از اخراج جیمز کومی، رئیس قبلی افبیآی، برای مدتی ریاست این سازمان را بر عهده داشت، دومین مقام ارشد در رسیدگی به پرونده ایمیلهای هیلاری کلینتون و همچنین تلاش روسیه برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ بود.
اخراج آقای مککب آن هم تنها دو روز مانده به موعد بازنشستگی او میتواند به قطع بخش مهمی از مزایای کاری او منجر شود. او البته حق اعتراض و فرجام دارد.
آقای مککب در اطلاعیهای نسبت به اخراجش واکنش نشان داده و گفته او به علت آن که شاهد وقایع پس از اخراج جیمز کومی، رئیس سابق افبیآی، بوده مورد غضب قرار گرفته و به همین علت برکنار شده است.
این در حالی است که دفتر جف سشنز، وزیر عدلیه هم عصر جمعه (۱۶ مارچ - ۲۵ حوت) با صدور اطلاعیهای علل اخراج آقای مککب را برشمرده و گفته: «پس از تحقیقات مفصل از سوی بازرس کل در زمینه اتهام تخلفات آقای مککب و تعدی از مسئولیتهای حرفهای او» تصمیم به اخراج او گرفته شده است.
با وجود این، ناظران مسایل آمریکا پس از این که خبر اخراج آقای مککب در حدود ساعت ۱۰ شب رسما اعلام شد نسبت به «سیاسی بودن» این تصمیم اتفاق نظر داشتند و علت آن که او تنها ۴۸ ساعت مانده به موعد رسمی بازنشستگیاش اخراج شده است را همراه با «قصد و غرضهای جناحی و شخصی» ارزیابی کردند.
در اطلاعیه عدلیه آمده پس از تکمیل این بازرسی، جف سشنز، وزیر عدلیه و بازرس کل این وزارتخانه هر دو متفقالقول به این نتیجه رسیدهاند که اندرو مککب باید اخراج شود چرا که در چند مورد تخلف مشهود داشته است؛ از جمله «افشاسازی اطلاعات طبقهبندی شده به رسانهها عدم صداقت در گفتن وقایع حتی پس از ادای سوگند».
این در حالی است که آقای مککب همه این اتهامها را رد کرده و میگوید سخن گفتن با رسانهها را به دستور رئیس جدید افبیآی، کریستوفر ری، انجام داده است.
همزمان کارشناسان میگویند اندرو مککب در مقام معاون افبیآی برای تصمیمگیری در مورد گفتگو با رسانهها و علنی کردن اطلاعات برای آنها اختیار قانونی داشته است.