صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

غوطه شرقی؛ جیش الاسلام برای تخلیه مجروحان با روسیه به توافق رسید

غوطه شرقی؛ جیش الاسلام برای تخلیه مجروحان با روسیه به توافق رسید

براساس تازهترین گزارشها از سوریه بزرگترین گروه شورشی در غوطه شرقی میگوید که برای خروج افراد مجروح از این منطقه با روسیه به توافق رسیده است.
به گزارش بی بی سی، گروه جیشالاسلام میگوید که سازمان ملل متحد در این توافق با روسیه میانجیگری کرده است. روسیه از نیروهای دولتی سوریه که در حال نبرد با شورشیان در این منطقه هستند، حمایت میکند.
همزمان درواکنش به برخی از گزارشها از سوریه درباره استفاده از گاز سمی کلورین در غوطه شرقی، جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا، درباره استفاده از گاز سمی به سوریه هشدار داده است.
آقای متیس درباره واکنش آمریکا و احتمال اقدام نظامی اظهار نظری نکرده است، اما در اپریل سال گذشته آمریکا پس از گزارشها درباره استفاده از گاز سمی در شمال سوریه، حملاتی را علیه این کشور انجام داد.
این تحولات درحالی صورت گرفته است که گزارشها حاکی است درگیریها در منطقه ادامه دارد و ارتش سوریه میگوید که یک شهر بزرگ در این منطقه را به محاصره خود درآورده است.