صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تنها رهبر زن آفریقا ناچار به استعفا شد

تنها رهبر زن آفریقا ناچار به استعفا شد

آمینه غریب-فخیم، رئیسجمهور موریس که تنها رهبر زن فعلی در قاره آفریقا است در پی افزایش فشارها نسبت به سوء استفاده مالی استعفا میدهد. خانم غریب متهم است که از طریق یک کارت اعتباری که یک موسسه خیریه در اختیارش گذاشته بود هزاران دالر برای مصارف شخصی هزینه کرده است.
قرار است خانم غریب هفته آینده و پس از برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد استقلال موریس از مقامس کنارهگیری کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم غریب با وجود انکار این اتهامها، تمام مبلغ مورد مناقشه را بازگردانده است....
آمینه غریب فخیم که پیش از رسیدن به مقام ریاستجمهوری دانشمندی نامدار محسوب میشد در سال ۲۰۱۵ به این مقام که تا حدود زیادی در ساختار دولت موریس تشریفاتی محسوب میشود دست یافت
آمینه غریب فخیم که پیش از رسیدن به مقام ریاستجمهوری دانشمندی نامدار محسوب میشد در سال ۲۰۱۵ به این مقام که تا حدود زیادی در ساختار دولت موریس تشریفاتی محسوب میشود دست یافت.  به گزارش بی بی سی، پراویند کومار جاگنوس، نخست وزیر موریتانی روز نهم مارچ ضمن علنی کردن تصمیم خانم غریب برای کنارهگیری گفت: «منافع ملی مقدم بر هر چیزی است و من از این که موریس یکی از دموکراسی های پویای فعلی در جهان است، احساس افتخار میکنم.»
روزنامه اکسپرس موریس در یک سلسه گزارش تحقیقی، مدارکی منتشر کرد که مدعی است خانم غریب-فخیم با کارت اعتباری که انجمن محیط زیستی پلنت ارث در لندن به او داده بود برای خودش لباس و جواهرات و اقلام شخصی خریده است.
بنابر گزارش این موسسه، این کارت اعتباری به او در برابر سمت مدیریت بدون حقوقش در این انجمن به او اعطا شده بود.
یکی از اعضای این انجمن، آلوارو سوبرینهو که یک تاجر اهل آنگولاست، مطابق گزارش این روزنامه، پرداخت صورتحسابهای کارت اعتباری اهدایی به خانم غریب-فخیم را بر عهده گرفته بوده است و کمی بعد موفق شده بوده مجوز تاسیس یک بانک سرمایهگذاری در موریس را به دست بیاورد؛ موضوعی که اتهام سودخواری و پارتیبازی را علیه رئیس جمهوری موریس برجسته کرده است.