صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روسای جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه دیدار کردند

روسای جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در دوشنبه دیدار کردند

شوکت میرضیایف، رئیس جمهوری ازبکستان دیروز جمعه، 9 مارچ، وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد.
امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، و مقامات بلندپایه این کشوردر میدان هوایی شهر دوشنبه، از آقای میرضیایف و هیات همراهش استقبال کردند. در مسیر حرکت او ازمیدان هوایی دوشنبه تا کاخ ملت یا کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان هزاران دانشآموز با گل و پرچمهای دو کشور صف کشیده بودند.
به گزارش بی بی سی، در مراسم استقبال از رئیسجمهوری ازبکستان در کاخ ملت که صبح جمعه  برپا شد، ۲۱ گلوله توپ شلیک شد.
این نخستین سفر آقای میرضیایف به تاجیکستان از زمان در دست گرفتن زمام قدرت در ازبکستان در یک و نیم سال پیش است. مقامات تاجیک گفتهاند که در این سفر بیش از ۲۰ سند رسمی میان دو کشور امضا خواهد شد، از جمله در زمینه حل اختلافات مرزی، گسترش روابط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره.
سایت ریاست جمهوری تاجیکستان نخستین سفر دولتی آقای میرضیایف به تاجیکستان را «آغاز مرحله نو رشد و گسترش مناسبتهای نیک دوستی و همسایگی» خوانده و ابراز امیدواری کرده که دیدار او و امضای اسناد تازه «برای تحکیم دوستی مردمان دو کشور» زمینه مساعدی فراهم کند.
پیشاپیش سفر آقای میرضیایف هیاتهای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ازبکستان وارد دوشنبه شده و گفت وگوهایی با همتایان تاجیک خود در زمینه های مختلف انجام دادند. از جمله، طی دو روز اخیر گروههای کاری دو کشور برای تعیین خطوط مرزی ملاقاتهایی انجام دادهاند.
پیشتر ازبکستان از پایه گذاری مجسمه های عبدالرحمن جامی و علی شیر نوایی، شعرای معروف قرن نهم خورشیدی که در محافل ادبی همیشه نماد دوستی مردمان تاجیک و ازبک توصیف می شوند، در شهر سمرقند خبر دادند. تاجیکستان هم در اقدامی متقابل به بنیاد پارکی به نام علی شیر نوایی آغاز کرده است.
مهم ترین توقعی که بسیاری از مردم تاجیکستان از سفر آقای میرضیایف به دوشنبه دارند، لغو ویزا است که از سال ۲۰۰۱ به این سو میان دو کشور جاری است و باعث شده هزاران خانواده سالها از دیدار اقوامشان محروم باشند.