صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بحران یمن در سفر سه روزه ولیعهد عربستان به بریتانیا مطرح می‌شود

بحران یمن در سفر سه روزه ولیعهد عربستان به بریتانیا مطرح می‌شود

سفر سه روزه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به بریتانیا آغاز شده و همزمان با اعتراضاتی علیه این سفر و نقش عربستان در جنگ یمن برنامهریزی شده است.
قرار است ولیعهد ۳۲ ساله عربستان با ترزا می، نخستوزیر بریتانیا دیدار کند و ناهار را با ملکه الیزابت دوم صرف کند.
گفته میشود خانم می در این سفر به جز گسترش روابط اقتصادی، نگرانی کشورش از وضعیت انسانی یمن را هم با ولیعهد عربستان در میان بگذارد.
به گزارش بی بی سی، قرار است در برابر دفتر نخستوزیری بریتانیا در اعتراض به این سفر تجمعی برگزار شود.
محمد بن سلمان ولیعهد ملک سلمان پادشاه ۸۲ ساله عربستان سعودی است. این اولین سفر او به بریتانیا پس از منصوب شدن به عنوان ولیعهد عربستان است.
محمد بن سلمان اصلاحاتی را در عربستان اعمال کرده که اجازه رانندگی به زنان و بازگشایی سینماها و مقابله با فساد از جمله آنهاست.قرار است در این سفر شورای همکاریهای استراتژیک بریتانیا و عربستان تشکیل شود. انتظار میرود تشکیل این شورا منجر به سرمایهگذاری یکصد میلیارد دالری عربستان در بریتانیا در ده سال آینده شود.
دفتر نخستوزیری بریتانیا گفته است خانم می در دیدار با ولیعهد عربستان سعودی خواهان پیشرفت سریع در یافتن راه حلی سیاسی برای بحران یمن خواهد شد.
گروههای ضد جنگ از جمله جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، دولت بریتانیا را که از صادرکنندگان سلاح به عربستان است به همدستی با حملات ائتلاف به رهبری عربستان در یمن متهم کردهاند.