صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعلام وضعیت اضطراری در سریلانکا

اعلام وضعیت اضطراری در سریلانکا

سخنگوی دولت سریلانکا دیروز(سهشنبه) و یک روز پس از آن که بوداییان و مسلمانان این کشور در شهر کندی با یکدیگر درگیر شدند، ۱۰ روز وضعیت اضطراری اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، طی سال گذشته تنشها میان مسلمانان و بوداییان سریلانکا افزایش یافته است. برخی از گروههای بودایی متعصب، مسلمانان را به اجبار مردم برای گرویدن به اسلام و تخریب مناطق باستانشناسی بوداییان متهم میکنند. همچنین برخی از ملیگرایان بودایی به حضور مسلمانان روهینجایی در سریلانکا معترض شدهاند.
دایاسیری جایاسکارا، سخنگوی دولت سریلانکا به خبرگزاری رویترز گفت: طی یک نشست ویژه با حضور اعضای کابینه تصمیم گرفتیم که به مدت ۱۰ روز وضعیت اضطراری اعلام کنیم تا از گسترش این ناآرامیها به سایر بخشهای کشور جلوگیری شود.
وی افزود: همچنین تصمیم گرفته شد که در خصوص افرادی که از طریق فیسبوک بروز این خشونتها را ترویج میکنند، اقداماتی سختگیرانه صورت گیرد.
پس از آن که یک راهب، فروشگاه یک فرد مسلمان را در کندی به آتش کشید، دولت سریلانکا سربازان و نیروهای پولیس را برای اعمال حکومت نظامی در شهر کندی مستقر کرد تا از درگیری میان بوداییان سینهالی و مسلمانان جلوگیری کند.