صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات ایتالیا با پیشتازی جناح راست میانه آغاز شد

انتخابات ایتالیا با پیشتازی جناح راست میانه آغاز شد

به دنبال کمپین انتخاباتی در ایتالیا که آکنده از خشم و عصبانیت نسبت به اقتصاد بی رونق، نرخ بالای بیکاری و مهاجرت بود، مردم این کشور دیروز (یکشنبه) به پای صندوقهای رای انتخابات پارلمانی رفتند؛ انتخاباتی که گمان می رود با تغییر خط مشی سیاسی ایتالیا همراه باشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نظرسنجیهای صورت گرفته پیشبینی کردهاند که سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق ایتالیا و متحدان راست افراطیاش به عنوان بزرگترین ائتلاف در پارلمان ظاهر خواهند شد اما اکثریت مطلق را نخواهند داشت. انتظار میرود حزب "جنبش پنج ستاره" نیز بزرگترین حزب مستقل باشد که از نارضایتیها نسبت به فساد نهادینه شده و فقر رو به رشد تغذیه میکند، در حالی که حزب حاکم چپ میانه دموکراتیک ظاهرا در جایگاه سوم قرار خواهد گرفت.
لورنزو پرگلیاسکو، یکی از بنیانگذاران پایگاه نظرسنجی یوترند گفت: در روزهای پایانی کمپین انتخاباتی جریانی برای جنبش پنج ستاره شکل گرفت اما به سختی میتوان گفت که آیا حزب یا ائتلافی میتواند ۴۰ درصد رای لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد یا خیر.
ایتالیا که به شدت بدهکار است سومین اقتصاد بزرگ در منطقه ۱۹ عضوی یورو محسوب میشود؛ اگرچه سرمایهگذاران در آستانه این انتخابات خوشبین بودهاند اما بنبست سیاسی طولانی مدت ممکن است مجددا تهدید بیثباتی بازار را به وجود آورد.
پایگاههای رایگیری از ساعت ۷ صبح به وقت ایتالیا باز شد و تا ساعت 11 به وقت ایتالیا باز ماندند. این انتخابات تحت قانون انتخاباتی جدید پیچیدهای برگزار شد که براساس آن نتایج نهایی انتخابات تا اواخر روز دوشنبه مشخص نخواهد شد.