صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حزب سوسیال دمکرات آلمان با تشکیل دولت ائتلافی با آنگلا مرکل موافقت کرد

حزب سوسیال دمکرات آلمان با تشکیل دولت ائتلافی با آنگلا مرکل موافقت کرد

حزب سوسیال دمکرات آلمان به تشکیل حکومت ائتلافی با آنگلا مرکل موافقت کرد و به این ترتیب صدراعظم آلمان می تواند برای چهارمین بارتشکیل دولت بدهد.
به گزارش بی بی سی، با آرای اعضای حزب سوسیال دمکرات و این توافق، اکنون به پنج ماه بن بست سیاسی آلمان بعد از انتخابات سپتامبر گذشته خاتمه داده شد.
اگرچه براساس گزارشها در حزب سوسیال دمکرات بین رهبری حزب که خواهان پیوستن به ائتلاف بود و جناح افراطی جوان حزب مخالف ائتلاف شکاف به وجود آمده بود.
آنگلا مرکل که مدت ۱۲ سال برسر قدرت بوده است به حزب سوسیال دمکرات تبریک گفت. اودر تویترحزب خود نوشت:»به خاطر منافع کشورمان مشتاق همکاری هستم.»
رای دهندگان حزب سوسیال دمکرات با ۶۶درصد رای موافق این ائتلاف را تصویب کردند. رای گیری دردفتر مرکزی حزب سوسیال دموکرات، در شهر برلین شنبه شب صورت گرفت.
دلیل این بنبست سیاسی چه بود؟
در ۱۲ سال گذشته که خانم مرکل زمام امور را در آلمان در دست داشت، حزب چپ میانه سوسیال دموکرات هشت سال گذشته را مشترکا به همراه حزب راست میانه دموکرات مسیحی در قدرت بود.
اما پس از نتایج تاریخی ضعیف سوسیال دمکراتها در انتخابات سپتامبر گذشته، مقامات حزب گفتند که حزب به جمع مخالفان دولت خواهد پیوست.
فشارها بر حزب سوسیال دموکرات از نوامبر گذشته افزایش یافته است، یعنی از زمانی که خانم مرکل نتوانست ائتلافی را با حزب دموکرات آزاد و همچنین حزب سبزها تشکیل دهد.
خانم مرکل حال باید رهبران حزب سوسیال دموکرات را متقاعد می کرد که به اندازه کافی اهداف مشترکی بین این حزب و حزب راست میانه دموکرات مسیحی وجود دارد که بتوان مذاکرات رسمی تشکیل ائتلاف را آغاز کرد.
اولاف شولت، سرپرست حزب سوسیال دمکرات، اعلام کرد که « حال وضعیت ما روشن شد .حزب سوسیال دمکرات در دولت آینده خواهد بود.»