صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روسیه و آمریکا هریک پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره حملات کیمیاوی سوریه به شورای امنیت بردند

روسیه و آمریکا هریک پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره حملات کیمیاوی سوریه به شورای امنیت بردند

روسیه نیز مذاکرات درباره پیشنویس قطعنامهای جدید برای تحقیقات بین المللی درباره استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه را تکمیل کرده و سند قطعنامه آماده رأیگیری است.
با این حال هیئت دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد، موعد نهایی برای رای گیری درباره پیشنویس هنوز مشخص نیست.
هیئت روسیه اعلام کرد که روز جمعه ساختار نهایی پیش نویس قعطنامه را به شورای امنیت ارائه کرده است. براساس این پیشنویس پیشنهادی باید مکانیزم راه تحقیقات مستقلی از سوی سازمان ملل برای یک سال تشکیل شود تا تحقیقات شفاف و مستقل و روشمند باشد.
براساس این سند، کارشناسان باید خلاصه نتایج را براساس حقایق مستند و تأیید شده ارائه کنند و باید اسناد مستقیما از مکان حادثه گردآوری شود. تمامی طرفهای درگیر نیز باید با این مکانیزم همکاری کامل داشته باشند. نتایجی که این کمیته به آن دست خواهد آورد از سوی شورای امنیت با دقت بررسی خواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل نیز باید جزئیات فعالیت این مکانیزم را با هماهنگی مدیرکل سازمان منع تسلیحات کیمیاوی به شورای امنیت ارائه کند.  این درحالی است که واشنگتن نیز پیشنویس قطعنامه جدیدی را در این باره در میان اعضای شورای امنیت توزیع کرده است.
روسیه و آمریکا از چند ماه پیش درباره مسئله مجازات عاملان حملات کیمیاوی در سوریه از همدیگر انتقاد میکنند.