صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لاوروف: همه قدرتهای جهانی وارد گفت‌وگو با دمشق شوند

لاوروف: همه قدرتهای جهانی وارد گفت‌وگو با دمشق شوند

وزیر امور خارجه روسیه خواهان آغاز گفتوگوی همه قدرتهای خارجی با دمشق شد.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه از ضرورت ورود همه قدرتهای خارجی به گفتوگو با دولت سوریه سخن گفت. لاوروف در عین حال تصریح کرد، سوریه باید از حاکمیت خود استفاده کرده و گفتوگویی با کردها انجام دهد. وزیر خارجه روسیه خاطر نشان کرد، اقدامات آمریکا در سوریه هدف شان چند بخشی کردن سوریه است و این کمکی به حل بحران سوریه نخواهد کرد.
لاوروف در توضیح موضع خود تصریح کرد، از نظر او امکان توقف خشونتها در سوریه ازطریق گفت وگو به نحوی که منافع کشورهای همسایه را تضمین کند واقعی است.جنگ در بخش های از سوریه با درگیری نیروهای ترکیه با واحدهای نظامی کرد، شدت یافته است و نگرانی های جهانی را به بار آورده است.