صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح بوکوحرام با فرار دختران یک مکتب ناکام ماند

طرح بوکوحرام با فرار دختران یک مکتب ناکام ماند

   شاهدان عینی می گویند دانش آموزان دختر و معلمان مکتب ای شبانه روزی در شمال شرقی نایجریا پیش از یورش نیروهای جهادی بوکو حرام از آنجا فرار کرده اند.
به گفته آنها پیکارجویان روز دوشنبه سوار بر کاروانی از موتر ها وارد شهر دپاچی در ایالت یوب شدند، و شروع به تیراندازی و منفجر کردن برخی نقاط کردند. اما خدمه و دانش آموزان مکتب با شنیدن صدای حمله گوش به زنگ شدند و فورا آنجا را ترک کردند.
به گزارش بی بی سی، گروه بوکو حرام در اپریل ۲۰۱۴ بیش از ۲۷۰ دختر را از مکتب دیگری در شهر چیبوک در شمال شرقی نایجریا ربودند.
ساکنان و غیرنظامیان مسلح در دپاچی می گویند بوکو حرام این بار قصد ربودن دختران مکتب این شهر را داشتند.
پیکارجویان بعد از ورود به مکتب و مشاهده غیبت دانش آموزان و خدمه، ساختمان آن را غارت کردند. شاهدان عینی می گویند که نیروهای امنیتی نایجریا با حمایت جنگنده های ارتش بعدا این حمله را دفع کردند.
سپتمبر گذشته گروهی شامل بیش از ۱۰۰ دختر چیبوکی نزد خانواده هایشان برگشتند.
بیشتر آنها در یک برنامه جنجالی مبادله زندانی میان دولت و شورشیان آزاد شدند. دولت در آن زمان پنج فرمانده این گروه را رها کرد.
اما هنوز بیش از ۱۰۰ نفر از آن دختران در دست بوکو حرام اسیر هستند و محل نگهداری آنها معلوم نیست.
پیکارجویان بوکوحرام با هدف برقراری یک دولت اسلامی در شمال نایجریا سال هاست علیه دولت می جنگند. تخمین زده می شود که این مناقشه باعث مرگ ده ها هزار نفر شده است.
دختران چیبوک نماینده کسر کوچکی از زنانی هستند که این گروه طی هشت سال شورشگری در شمال نایجریا ربوده است.