صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پولیس آلمان: یک شهر رومانیا به مرکز قاچاق انسان تبدیل شده است

 پولیس آلمان: یک شهر رومانیا به مرکز قاچاق انسان تبدیل شده است

پولیس آلمان گفته است که باندهای قاچاقبران از شهر "تیمیسوارا" واقع در غرب رومانیا برای گسترش قاچاق انسان به آلمان استفاده می کنند. از این شهر پناهجویان به کشورهای مختلف قاچاقی فرستاده می شوند.  روزنامه آلمانی "ولت" به نقل از دفتر مرکزی پولیس آلمان در شهر پوتسدام نوشته است: «شهر تیمیسوارا برای باندهای سازمان یافته قاچاق انسان نقش کلیدی دارد و به عنوان مرکز اصلی (قاچاق) در مسیر بالقان عمل می کند».به گفته پولیس آلمان، این راه به عنوان مرکزی برای تقسیم پناهجویان و انتقال آنها به کشورهای دیگر مورد توجه قاچاقبران انسان است.
در این شهر که نزدیک مرز هنگری موقعیت دارد، پناهجویان در موترهای باربری جاسازی می شوند و از طریق هنگری به کشورهای اروپای مرکزی، از جمله آلمان فرستاده می شوند. این مسئله پیش تر به حکومت هنگری اطلاع داده شده است.
روزنامه «ولت» نوشته است که به عنوان مثال یک پناهجوی سوریایی ۵۵۰۰ یورو به قاچاقبران پرداخته است تا خانواده اش را با پیمودن حدود یک هزار کیلومتر، به آلمان برسانند.
پولیس مرزی رومانیا از بازداشت گروهی از پناهجویان خبر داده است. گفته می شود که آنان به ظن تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز این کشور به هنگری دستگیر شده اند.