صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گوترش و رئیس‌جمهوری کوریای جنوبی المپیک زمستانی را سرآغاز صلح جهانی دانستند

گوترش و رئیس‌جمهوری کوریای جنوبی المپیک زمستانی را سرآغاز صلح جهانی دانستند

رئیس جمهوری کوریای جنوبی و دبیرکل سازمان ملل، دیروز (جمعه) بازیهای المپیک زمستانی را آغازی برای ایجاد صلح جهانی دانستند.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، رئیس دفتر "مون جائه-این"، رئیس جمهوری کوریای جنوبی در نشستی خبری اظهار کرد، رئیس جمهوری در خصوص اینکه سفر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به کوریای جنوبی، مشارکت و همبستگی را گسترش خواهد داد، ابراز امیدواری کرد.
وی پیام بازیهای المپیک زمستانی پیونگچانگ را صلح دانست و اتحاد کوریای جنوبی و شمالی و نیز سایر کشورهای جهان را طی این رویداد ورزشی یادآور شد .
مون همچنین متعهد شد که برای حفظ مذاکرات میان دو کوریا که به تازگی از سر گرفته شده است، تلاش کند و مطمئن شود که این گفتوگوها، دستیابی به راه حلی صلحآمیز را برای مساله هستهای کوریای شمالی در پی خواهد داشت.
کوریای شمالی و جنوبی ماه گذشته و پس از وقفهای دو ساله، مذاکرات خود را در خصوص شرکت در بازیهای المپیک زمستانی پیونگچانگ از سر گرفتند.
به گفته «چئونگ وا دائه»، رئیس دفتر مون جائه-این، گوترش ضمن تحسین رئیس جمهور کوریای جنوبی و دولتش به دلیل تلاشهایشان برای کاهش تنشها در شبهجزیره کوریا اظهار کرد، المپیک زمستانی کوریای جنوبی میتواند شروع ترویج صلح در جامعه بینالمللی باشد.
وی افزود: گوترش ضمن ابراز حمایت خود از سیاست دولت کوریای جنوبی گفت، سازمان ملل با کشور همکاری خواهد کرد تا تلاشهای دولت به خلع سلاح هستهای از کوریای شمالی و برقراری صلح پایدار بینجامد.
وی همچنین خاطر نشان کرد که خلع سلاح هستهای صلحآمیز از شبهجزیره کوریا یکی از اهداف دبیرکل سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ است.