صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ: تا زمان تمام نشدن کار داعش دست از تلاش برنمی‌داریم

ترامپ: تا زمان تمام نشدن کار داعش دست از تلاش برنمی‌داریم

رئیس جمهوری آمریکا در جریان سخنرانی در مراسم نیایش ملی صبحگاهی در بزرگداشت ارتش و پیروزی دولت در نبرد علیه داعش گفت:
 تا زمانیکه کارمان علیه این گروه تمام نشود، دست از تلاش برنمیداریم.
به گزارش از پایگاه خبری واشنگتن اگزماینر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در این مراسم که نخستین پنجشنبه هرفیبروری برگزار میشود، گفت: همگی با هم به عنوان شهروندان آمریکا، نیروهایی خستگیناپذیر هستیم که برای برقراری عدالت و صلح همکاری میکنیم. ما شاهد این حقیقت در سال گذشته میلادی بودیم.
وی ادامه داد:
 برای سالهای طولانی، داعش به صورت وحشیانه دست به کشتار و شکنجه مسیحیان، یهودیان، اقلیتهای مذهبی و مسلمانان بیشماری زده بود.
رئیس جمهوری آمریکا گفت: اما امروز، ائتلاف ضد داعش صد درصد  قلمروها را از دست این گروه تروریستی گرفته است.
 البته کارهای زیادی همیشه برای انجام دادن وجود دارند. تا زمانیکه کارمان به صورت کامل انجام نشده، دست از تلاش  دست برنمیداریم.