صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سعد حریری: هیچ کشوری در لبنان دخالت نکند

سعد حریری: هیچ کشوری در لبنان دخالت نکند

سعد حریری، نخستوزیر لبنان با ستایش از نقش حزبالله لبنان برای کاهش تنشها، خواهان آن شده تا این کشور از مناقشه منطقهای ایران و عربستان بیرون بماند. به گزارش بی بی سی، آقای حریری در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که به نظر او حزبالله لبنان میتواند در دولت بعدی این کشور که پس از انتخابات ماه می تشکیل خواهد شد حضور یابد. آقای حریری نوامبر سال گذشته میلادی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، با انتقاد از حکومت ایران و گروه حزبالله لبنان، استعفا کرده بود.  استعفای ناگهانی آقای حریری، آن هم از عربستان سعودی با انتقادهایی همراه شد و برخی رسانههای لبنان و همچنین برخی مقامهای این کشور مدعی شدند که آقای حریری تحت فشار مقامات عربستان وادار به استعفا شده و در بازداشت خانگی است.
آقای حریری در نهایت پس از میانجیگری فرانسه عربستان را ترک کرد و به فرانسه رفت و سپس به کشورش بازگشت و استعفای خود را پس گرفت.
سعد حریری گفته است «حزبالله بخشی از دولت بوده است و این، دولتی فراگیر است که باعث ثبات سیاسی در کشور میشود.»
نخست‌‎وزیر لبنان گفته است «هدف من این است که ثبات سیاسی کشور را برای وحدت کشور حفظ کنم.»
آقای حریری در این مصاحبه گفته است دخالت هیچ کشوری در سیاست لبنان را نمیپذیرد. او گفته است روابط لبنان با ایران و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس «باید بهترین روابط باشد، اما روابطی که به نفع منافع ملی لبنان باشد.» نخستوزیر لبنان در باره مدت اقامت خود در عربستان سعودی توضیحی نداده ولی گفته است «عربستان هرگز به طور مستقیم در سیاست لبنان دخالت نکرده است.» آقای حریری ابراز امیدواری کرده است که عربستان کمکهای اقتصادی خود به لبنان را از سر گیرد.