صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دونالد ترامپ سفر خود به لندن را لغو کرد

دونالد ترامپ سفر خود به لندن را لغو کرد

دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا گفته است ماه بعد برای افتتاح سفارت جدید آمریکا به لندن سفر نخواهد کرد.
قرار بود آقای ترامپ در ماه فیبروری به بریتانیا سفر کند. انتظار میرفت در زمان انجام این سفر تظاهراتی علیه او انجام شود.
به گزارش بی بی سی، دفتر نخستوزیری بریتانیا هنوز در باره لغو این سفر اظهارنظر نکرده است اما صادق خان شهردار لندن گفته است آقای ترامپ این پیام را دریافته که از او در لندن به خاطر دیدگاههایش استقبال نخواهد شد.
هزینه ساخت سفارت جدید که در جنوب لندن قرار دارد، یک میلیارد دالر بوده است. آقای ترامپ از محل جدید سفارت آمریکا و هزینه ساخت آن انتقاد کرده و آن را معاملهای بد خوانده است. آقای ترامپ، دولت باراک اوباما، رئیسجمهوری سابق آمریکا را به خاطر فروش زمین سفارت سابق در مرکز لندن که او گفته در بهترین نقطه لندن بوده، سرزنش کرده است. آقای ترامپ به طور مرتب از دولت باراک اوباما در توییتهای خود انتقاد میکند. این در حالی است که تائید انتقال سفارت آمریکا در زمان ریاستجمهوری جورج بوش صورت گرفت.
لغو سفر آقای ترامپ با استقبال حزب لیبرال دموکرات، یکی از احزاب مخالف در بریتانیا مواجه شده است. این حزب گفته است آقای ترامپ به نفرتپراکنی میپردازد و ارزشهای بریتانیا را مورد تهدید قرار میدهد. احتمالا رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا برای افتتاح سفارت به لندن سفر خواهد کرد.