صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس‌جمهور چین از نیروهای کشورش خواست آماده جنگ باشند و از مرگ نترسند

رئیس‌جمهور چین از نیروهای کشورش خواست آماده جنگ باشند و از مرگ نترسند

همزمان با تشدید تنشهای ژئوپلتیکی در آسیا، رئیسجمهور چین صراحتا از ارتش کشورش خواست "برای جنگ آماده باشند و از مرگ در حین دفاع از کشورشان نترسند." به گزارش خبرگزاری شینهوا، شی جینپینگ، رئیسجمهور چین این سخنان را به بزرگترین ارتش جهان در جریان سخنرانی خطاب به کل ارتش این کشور مطرح کرد. 
شی جینپینگ در جریان کنگره ماه اکتوبر سال 2017 حزب کمونیست جایگاه خود را به عنوان قدرتمندترین رهبر چین در دهههای اخیر محکم کرد و لفاظیهای اخیر و تصاویر منتشر شده از حضور گسترده تانکها و سربازان در مقابل او ظاهراً با هدف حمایت از وجهه جدید شی جینپینگ به عنوان قدرتمندترین رهبر چین منتشر شدهاند.
شی جینپینگ در جریان بازدید روز چهارشنبه از مرکز فرماندهی ارتش آزادی بخش خلق چین درولایت هبی خطاب به هزاران تن از پرسنل ارتش گفت: نیروهای ارتش چین نباید از سختیها، مشکلات و یا مرگ بترسند. وی همچنین از ارتش کشورش که بهروزرسانی سریعش طی سالهای اخیر هشداری برای آسیا و واشنگتن بوده خواست تا به ارتقای خود ادامه دهد.
شی جینپینگ از ارتش آزادی بخش خلق چین خواست تا تحقیقات درخصوص تسلیحات جنگی پیشرفته را افزایش داده و در آموزشهای جنگی واقعی مشارکت کنند.