صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاکستان سفیر آمریکا را احضار کرد

پاکستان سفیر آمریکا را احضار کرد

بر اساس گزارشهای محلی، پاکستان سفیر آمریکا در این کشور را احضار و اعتراض خود را نسبت به توییت دونالد ترامپ در خصوص شک او نسبت به نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم ابراز کرد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، پس از مشورت شاهد خاقان عباسی، نخست وزیرپاکستان با رهبران مدنی و نظامی، دیوید هیل، سفیر آمریکا در پاکستان جهت ارائه پارهای توضیحات به وزارت امور خارجه این کشور احضار شد.
این اقدام در واکنش به یکی از توییتهای دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا صورت گرفت که در آن نوشته بود: آمریکا به طرز احمقانهای طی ۱۵ سال گذشته، بیش از ۳۳ میلیارد دالر به پاکستان کمک مالی کرده و آنان هیچ چیز جز دروغ و فریب به ما تحویل نداده و رهبران ما را احمق فرض کردهاند. آنان تروریستهایی را که در افغانستان به دنبال دستگیری آنها هستیم، پناه میدهند.
گزارشها حاکی از آن است که تهمینه جانجوا، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان سفیر آمریکا را به منظور شفافسازی اظهارات ترامپ احضار کرد.
وی به نماینده آمریکا گفت، «پاکستان بدون تبعیض با همه گروههای تروریستی مبارزه کرده و متاسف است که قربانیان کشورش طی این مبارزه، نادیده گرفته میشوند.»
خواجه آصف، وزیر امور خارجه پاکستان و رهبران اپوزیسیون این کشور در واکنش به توییت دونالد ترامپ با یکدیگر متحد شده و اظهار کردند، رییس جمهور آمریکا مسئولیت شکست خود در افغانستان را به دوش پاکستان میاندازد.