صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار اتحادیه عرب درباره اعلام بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل

 هشدار اتحادیه عرب درباره اعلام بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل

اتحادیه عرب نسبت به شعلهور شدن موج تازه خشونت و تعصب در منطقه در صورت اعلام بیتالمقدس به عنوان پایتخت اسرائیل هشدار داد. گفته میشود رئیس جمهور آمریکا به زودی نظر خود را در این باره اعلام خواهد کرد.
احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، شامگاه یکشنبه (۳ دسمبر) در سخنانی در قاهره نسبت به پیامدهای به رسمیت شناختن بیتالمقدس/ اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل هشدار داد.
دبیرکل اتحادیه عرب گفت اگر ایالات متحده آمریکا بیتالمقدس را به عنوان پایتخت اسرائيل به رسمیت بشناسد و یا سفارت خود را از تلآویو به آنجا منتقل کند، ممکن است منطقه با موج جدیدی از خشونت و تعصب مواجه شود.
احمد ابوالغیط تاکید کرد: «هیچچیز چنین تصمیمی را توجیه نمیکند. این تصمیم به صلح و ثبات خدمت نمیکند، بلکه موجب تشدید خشونت و تعصب میشود.» دبیرکل اتحادیه عرب افزود: «مایه تاسف است که هنوز برخی چنین هدفی را دنبال میکنند، بدون آنکه خطرات ناشی از آن را برای ثبات خاور نزدیک و همه جهان در نظر بگیرند.» ابوالغیط گفت: «اگر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به وعده انتخاباتی خود عمل کرده و سفارت آمریکا را به اورشلیم منتقل کند، این اقدام تنها در خدمت دولت اسرائيل خواهد بود که مخالف صلح است.»
رسانههای آمریکا میگویند دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور قصد دارد روز چهارشنبه (۶ نوامبر) در نطقی بیتالمقدس/ اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد. اما احتمال دارد ترامپ انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به اورشلیم را به تعویق بیاندازد.
جرد کوشنر داماد ترامپ و نماینده ویژه او در مذاکرات صلح اسرائيل و فلسطینیها، گفته است رئیس جمهور آمریکا به زودی تصمیم خود را اعلام میکند.