صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در پی تظاهرات اسلام گرایان، وزیر عدلیه پاکستان استعفا کرد

در پی تظاهرات اسلام گرایان، وزیر عدلیه پاکستان استعفا کرد

از پاکستان گزارش شده است که معترضین اسلامگرا به اعتراض و اعتصاب چند هفتهای خود که باعث بروز خشونت و درگیریهایی بین آنها و نیروهای انتظامی کشور شده بود، خاتمه میدهند.  گزارش شده است که زاهد حامد، وزیر عدلیه پاکستان، از مقام خود استعفا کرده است.
استعفای آقای حامد شرط اصلی معترضین برای خاتمه تظاهرات بود.  به گزارش بی بی سی، آقای حامد به "کفرگویی" متهم شده بود. آنها وزیر عدلیه را به خاطر تغییر در نحوه اشاره به خاتمیت پیامبر اسلام در متن قسم نمایندگان جدید پارلمان به توهین به مقدسات متهم کردهاند.
 آقای حامد با عذرخواهی از بابت این موضوع، آن را ناشی از یک خطای سهوی دانست ولی عذرخواهی وی تاثیری در آرام شدن اوضاع نداشت.  پیشتر مقامات ارتش پاکستان گفته بودند که نیروهای ارتش "آمادگی کامل" دارند تا به دولت در متفرق کردن معترضین اسلامگرا کمک کند، اما در عین حال و تلویحا از دولت در برخورد با این تظاهرکنندگان، انتقاد کردند. به گفته مقامات ارتش دولت از ظرفیت کامل نیروهای پولیس برای برخورد با این افراد استفاده نکرده است.
این اعتراضات به دعوت تشکلی تندرو به نام حرکت "لبیک یارسولالله" انجام شد و دامنهاش به شهرهای دیگر از جمله لاهور و کراچی نیز رسید.