صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ با استقبال رسمی رئیس‌جمهوری چین وارد بجینگ شد

ترامپ با استقبال رسمی رئیس‌جمهوری چین وارد بجینگ شد

دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا برای گفتوگو و مذاکره با شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین وارد بجینگ شده است. احتمالا تنشها بر سر کوریای شمالی محور مذاکرات طرفین خواهد بود. آقای ترامپ روز پیش در مجلس کوریای جنوبی از چین خواست تا بیش از پیش کوریای شمالی را منزوی کند. دولت آمریکا نقش چین در مهار کوریای شمالی و برنامه هستهای آن را حیاتی میداند.  به گزارش بی بی سی، آقای شی و همسرش استقبال شایانی از سفر رسمی آقای ترامپ و همسرش کردند. پیش از سفر به چین، آقای ترامپ از رئیسجمهوری چین ستایش کرد و گفت پس از "پیروزی سیاسی چشمگیر" آقای شی منتظر ملاقات با او است.
موقعیت و جایگاه آقای شی به دنبال کنگره حزب کمونیست چین تقویت شده و به گفته ناظران مسایل چین احتمال کمی میرود آقای شی حاضر به سازش شود.
در مراسم استقبال رسمی برای آقای ترامپ فرش قرمز پهن کرده بودند و گروه موسیقی ارتش و کودکانی با پرچمهای دو کشور حضور داشتند.
در هفتههای پایانی ریاستجمهوری باراک اوباما و در زمان سفر او به چین، چینیها فرش قرمزی برای استقبال از او پهن نکردند که به نظر بسیاری این کار چینیها، یک کممحلی حساب شده به آقای اوباما بود.
آقای ترامپ و ملانیا پس از مراسم استقبال از شهر ممنوعه دیدار کردند و سپس در مراسم چای حضور یافتند.
آنها شام را در شهر ممنوعه صرف کردند که به گفته چین یک افتخار کمسابقه است.