صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خواهر رهبر کوریای شمالی به نهاد اجرایی حکومت منصوب شد

خواهر رهبر کوریای شمالی به نهاد اجرایی حکومت منصوب شد

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، کیم یو جونگ خواهر خود را به کمیته اجرایی حزب کمونیست منصوب کرده که یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی این کشور است.
بی بی سی نوشته است که کیم یو جونگ، ۳۰ ساله، خواهر کوچکتر رهبر جوان کوریای شمالی است که جای عمهاش که گفته می شود به شدت بیمار شده را در آن نهاد گرفته است.
در ظرف سه سال گذشته از کیم یو جونگ به عنوان یکی از چهرههای پرنفوذ در هیات حاکمه کوریای شمالی یاد می شود.
خانواده کیم از زمان تاسیس کوریای شمالی در سال ۱۹۴۸ میلادی بر این کشور حکومت کرده است.
از زمان به قدرت رسیدن کیم جونگ اون، خواهرش بارها در کنار وی دیده شده است. وی پیشتر معاونت سازمان تبلیغات حکومت را برعهده داشت و گمان می رود که مسوولیت اصلیاش نظارت بر فعالیت های مرتبط با وجهه رهبر بوده باشد.
کیم یو جونگ یکی از مقامات ارشد کوریای شمالیست که آمریکا آن ها را به اتهام نقض حقوق بشر، تحریم کرده است.
ناظران ترفیع تازه خواهر رهبر کوریای شمالی را دال بر این می دانند که خانواده کیم همچنان زمام قدرت را محکم در دست داد.  در تحولی دیگر، ری یونگ هو، وزیر امور خارجه کوریای شمالی هم به کمیته اجرایی حزب کمونیست منصوب شده است. او در نطق اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دونالد ترامپ را «رئیس جمهور شیطانی» خوانده و گفته بود که آمریکا به کوریای شمالی اعلام جنگ کرده است.  ری یونگ هو همچنین به خبرنگاران گفته بود که کوریای شمالی حق خود برای ساقط کردن جنگندههای آمریکایی، حتی خارج از حریم هوایی کوریای شمالی را محفوط میداند.
آمریکا و کوریای شمالی در ماههای اخیر به خصوص بعد از ششمین آزمایش هسته ای پیونگ یانگ وارد یک درگیری پرحرارت لفظی شده اند.
دونالد ترامپ روز شنبه در شبکه توییتر علیه کوریای شمالی موضع گیری کرد و نوشت که در قبال این کشور «فقط یک چیز موثر واقع خواهد شد.» هرچند آقای ترامپ به صراحت نگفت که منظورش از «یک چیز» چیست، به نظر می رسد اشارهای تلویحی به گزینه نظامی کرده باشد.