صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جاپان برای مقابله با تهدیدهای کوریای شمالی سامانه موشکی پاتریوت مستقر می‌کند

جاپان برای مقابله با تهدیدهای کوریای شمالی سامانه موشکی پاتریوت مستقر می‌کند

جاپان سيستم دفاع هوايي موشکي در مناطق غربي اين کشور را به منظور مقابله با تهديدهاي موشکي کورياي شمالي تقويت ميکند. سامانه موشکي پاتريوت در شيمانه و هيروشيما در جزيره هونشو، و کوچي در جزيره شيکوکو مستقر خواهد شد. در صورتي که کورياي شمالي به  گوام موشک شليک کند، اين موشک احتمالا از اين مناطق در جاپان عبور خواهد کرد.
کورياي شمالي چند روز پيش گفته بود که حمله به گوام را بررسي کرده و طرح آن را در روزهاي آينده تکميل ميکند. جزيره گوام در اقيانوس آرام و در جنوب شرقي کورياي شمالي است که آمريکا در آن پايگاه نظامي دارد. جاپان همچنين يک ناوشکن به درياي جاپان ميفرستد. اين ناوشکن مجهز به سيستم راداري است که توان درگيري موشکهاي باليستيک را دارد.