صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قطر ویزا را برای شهروندان هشتاد کشور جهان لغو کرد

قطر ویزا را برای شهروندان هشتاد کشور جهان لغو کرد

شهروندان هشتاد کشور جهان ميتوانند بدون نياز به ويزا به قطر سفر کنند. روز چهارشنبه، 18 اسد (9 آگست)، حسن الابراهيم،رئيس اداره جهانگردي قطر در يک نشست خبري گفت که از اين پس شهروندان هشتاد کشور جهان امکان آن را دارند تا بدون پرداخت پول، از معافيت ويزاي ورود به اين اميرنشين استفاده کنند و افزود که «به اين ترتيب، ما به بازترين کشور در نطقه تبديل مي شويم و با مسرت از بازديدکننگان دعوت مي کنيم تا از مهمانداري معروف، ميراث فرهنگي و گنجينه هاي طبيعي کشورمان استفاده کنند.»
کفيل اداره جهانگردي قطر گفت که « تغيير مهم را در شرايط ورود به قطر اعلام مي کنيم به اين معني که شهروندان بيش از هشتاد کشور ميتوانند بدون نياز به اوراق ورود، ويزا يا پرداخت پول به کشورمان سفر کنند.» وي افزود که تصميم به لغو ويزا در «شرايطي تاريخي اتخاذ شده و در حاليکه بعضي از همسايگان قطر مرزهاي زميني و آسمان خود را به روي کشورمان بستهاند، قطر درهاي خود را به روي بازديدکنندگان از چهار سوي جهان گشوده است.»
اشاره اين مقام قطري به تحريمهايي است که کشورهاي عربستان سعودي، امارات عربي متحده، بحرين، مصر و چند کشور عربي عليه قطر به اجرا گذاشتهاند.
براساس اظهارات رئيس اداره جهانگردي قطر، به شهروندان 33 کشور هنگام ورود به قطر اجازه اقامت 90 روزه و به شهروندان 47 کشور ديگر اجازه اقامت 30 روزه داده ميشود. شهروندان گروه دوم امکان آن را دارند تا با مراجعه به مقامات مربوطه، ويزاي اقامت خود را به مدت 30 روز ديگر تمديد کنند.
هنوز مشخص نيست که اين تصميم از چه زماني به اجرا گذاشته خواهد شد. رئيس اداره جهانگردي قطر در مصاحبه مطبوعاتي خود از کشورهاي مورد نظر نام نبرد ولي برخي رسانههاي خبري فهرستي غيررسمي از اين کشورها را منتشر کردهاند. براساس اين فهرست، در گروه اول عمدتا کشورهاي اروپايي قرار دارند که از آن ميان ميتوان به اتريش، بلژيک، قبرس، فنلاند، فرانسه، آلمان و هلند اشاره کرد و در گروه دوم کشورهاي آذربايجان، کانادا، چين، گرجستان، هند، لبنان، مکزيک و زلاندنو ديده ميشوند.
اسامي بريتانيا و آمريکا در فهرستهاي غيررسمي نيست اما تاکنون شهروندان اين دو کشور ميتوانستند پس ازورود به قطر، با پرداخت مبلغي ويزاي سي روزه اين کشور را خريداري کنند. کشورهاي ايران و افغانستان دراين فهرست ها ديده نميشوند. ( بي بي سي)