صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ اسد ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایندگان مجلس موسسان ونزوئلا ساختمان پارلمان را اشغال کردند

 نمایندگان مجلس موسسان ونزوئلا ساختمان پارلمان را اشغال کردند

مخالفان دولت ونزوئلا از حمله اعضاي يک نهاد طرفدار رئيس جمهوري به ساختمان پارلمان خبر دادهاند و ارتش اين کشور گفته است جستجو براي يافتن فرماندهان عمليات حمله به يک پايگاه نظامي ادامه دارد.
شماري از نمايندگان پارلمان ونزوئلا گفتهاند که شامگاه دوشنبه تعدادي از اعضا و کارکنان مجلس جديدالتاسيس موسسان با همراهي نفرات ارتش به «کاخ قانونگذاري» - ساختمان پارلمان اين کشور - حمله و آن را اشغال کردند. تصاويري که اين نمايندگان در رسانههاي اجتماعي منتشر کردهاند افرادي را در تالار تشکيل جلسات مجمع ملي - پارلمان ونزوئلا - نشان ميدهد.
 در پارلمان کنوني ونزوئلا احزاب مخالف دولت نزديک به دوسوم کرسيها را در اختيار دارند اما در مجلس موسسان که انتخابات آن هفته گذشته با وجود تحريم احزاب مخالف برگزار شد، تقريبا تمامي کرسيها به طرفداران نيکلاس مادورو، رئيس جمهوري، تعلق دارد. به گفته نمايندگان پارلمان ونزوئلا، دلسي رودريگز، وزير خارجه سابق و رئيس کنوني مجلس موسسان در ميان مهاجمان به ساختمان مجلس بود.
 از زمان تشکيل پارلمان جديد در سال گذشته، بين اکثريت پارلماني و رئيس جمهوري در زمينههاي مختلف از جمله آزادي زندانيان سياسي، رسيدگي و برخورد با فساد در تشکيلات دولتي، سوء مديريت و نحوه مقابله با بحران عميق اقتصادي اختلاف نظر وجود داشته است. در اين مدت، رئيس جمهوري از اجراي برخي مصوبات پارلمان جلوگيري کرد و نمايندگان نيز در صدد برکناري رئيس جمهوري قبل از پايان دوره رياست جمهوري او در سال 2019 برآمدند. ( بي بي سي)