صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات ریاست جمهوری هند پایان یافت

انتخابات ریاست جمهوری هند پایان یافت

در هند انتخابات رياست جمهوري که از اوايل ساعات صبح ديروز آغاز شد خاتمه يافته است. رئيس جمهور هند با آراي مستقيم مردم انتخاب نميشود، بلکه نمايندگان پارلمان هند (لوک سبها و راجيا سبها) و همچنين اعضاي مجالس ايالتي به نامزدهاي اين مقام راي ميدهند. پست رياست جمهوري در هند تشريفاتي است اما رئيس جمهور داراي نفوذ زيادي است و احزاب تلاش دارند تا با اجماع، نامزد مورد نظر خود را براي احراز اين مقام حمايت کنند.  در انتخابات جاري رياست جمهوري هند رام نات کوويند که داليت و مورد حمايت حزب حاکم بي جي پي ، پيشرو است. داليتها در واقع پايينترين طبقه اجتماعي در نظام کاستي هندويي است.  آقاي کوويند 71 سال دارد، وکيل است. وي پيشتر دو بار از اعضاي پارلماني حزب حاکم بهاراتيا جاناتا (بي جي پي) بوده است. آقاي کووويند قبلا نيز فرماندار ايالت بيهار بوده است.
ميرا کومار که وي نيز داليت است نامزد ديگر احراز اين پست است که از سوي احزاب مخالف حمايت ميشود. خانم کومار پيشتر به عنوان اولين رئيس زن مجلس هند فعاليت کرده است.
خانم کومار 72 سال دارد و پيشتر نيز 5 بار عضو پارلمان هند بوده است. وي اکنون عضو مجلس ايالتي بيهار است. خانم کومار از اعضاي حزب کنگره است.
انتظار ميرود که نتيجه آرا روز 20 جولاي/29 سرطان اعلام شود. رايگيري به صورت مخفي برگزار ميشود و بنابراين نمايندگان مجبور به راي دادن به نامزد مورد حمايت حزب خود نيستند. 4896 عضو مجلس فدرال و مجالس ايالتي در اين انتخابت شرکت ميکنند.
پيروز انتخابات جانشين پرناب موکرجي از سياستمداران کهنهکار هند ميشود که از سال 2012 تاکنون رئيس جمهور بوده است. آقاي موکرجي از اعضاي حزب اصلي مخالف کنگره است. ( بي بي سي)