صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قطر از همسایگانش غرامت می‌خواهد

قطر از همسایگانش غرامت می‌خواهد

قطر ميگويد که از همسايگانش به خاطر تحريم و ايجاد مشکلات اقتصادي براي اين کشور، غرامت ميخواهد.
در قطر کميتهاي تشکيل شده تا شکايات شرکتها و تاجران و ميزان خسارت آنان را ثبت کند.
شرکتهاي هوايي به خاطر بستن مرزها مجبور شدند بسياري از مسيرهاي پروازي خود را تغيير دهند.
پنجم جون، 15 جوزا، چهار کشور عربستان سعودي، امارات متحده عربي، بحرين و مصر روابط خود را با قطر قطع کردند.  اين کشورهاي عربي قطر را متهم کردند که از گروههاي تروريستي حمايت ميکند. اتهامي که قطر به شدت رد ميکند. کشورهاي خليج فارس مرزهاي هوايي و آبي و زميني خود را بر روي قطر بستند تا دوحه براي واردات، مخصوصا مواد غذايي با بحران مواجه شود.
کشورهاي متحد عربستان 13 شرط براي قطر تعيين کردند تا در صورت اجراي آنها، محاصره اقتصادي اين کشور شکسته شود. کاهش سطح روابط با ايران يکي از اين شرط ها بود. قطر تمام شروط عربستان را رد کرده است.
چهار کشور عربي هم با انتشار بيانيهاي جديد اعلام کردهاند که در واکنش به پاسخ منفي دوحه به تقاضاهاي 13 گانه آنها، تحريمهاي جديدي عليه اين کشور اعمال مي کنند. در آن بيانيه گفته شده بود که مخالفت دوحه با تقاضاهاي آنها مويد اين حقيقت است که دوحه بنا دارد به «حمايت خود از تروريسم» ادامه دهد. اتهامي که دولت قطر آن را رد کرده و ميگويد تقاضاهاي اين چهار کشور عربي «نه منطقي و نه عملي» است. ( بي بي سي)