صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قفل مذاکرات گروه 20 بر سر تغييرات اقليمي شکسته شد

قفل مذاکرات گروه 20 بر سر تغييرات اقليمي شکسته شد

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در ساعات پاياني نشست گروه 20 خبر داد که اقتصادهاي بزرگ جهان جز آمريکا بر سر تغييرات اقليمي و توافق پاريس به توافق رسيدهاند.  اختلاف بر سر چگونگي توافق بر سر پيمان تغييرات اقليمي پاريس صدور اعلاميه پاياني نشست گروه بيست را به بن بست کشانده بود.
 خانم مرکل اعلام کرد که تمام اعضاي گروه 20 به جز آمريکا توافق کردهاند که به تعهدات خود در پيمان تغييرات اقليمي پاريس پايبند باشند. يک ماه پيش دونالد ترامپ، رئيسجمهور آمريکا اعلام کرد که به تعهد قبلي باراک اوباما در توافق پاريس متعهد نخواهد بود و از اين پيمان کنار ميکشد.
علاوه بر تغييرات اقليمي، موضوع تجارت جهاني هم از نکات کليدي اعلاميه پاياني است که ظاهرا اعضا بر سر آن به توافق رسيدهاند. همزمان با اجلاس رهبران گروه 20 اعتراضهاي وسيعي در هامبورگ برگزار شد که در مواردي به رويارويي معترضان و پوليس انجاميد. دهها هزار نفر از فعالان محيط زيست، اعضاي اتحاديههاي کارگري، فعالان حقوق زنان و گروههاي چپگرا و آنارشيست براي اعلام مخالفت با سياستهاي رهبراني چون دونالد ترامپ و ولاديمير پوتين، و همچنين اعتراض به نابرابريهاي اقتصادي در جهان و کوتاهي در مبارزه با تغييرات اقليمي، در روزهاي اخير به هامبورگ رفتهاند. (بي بي سي)