صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رهبر مخالفان روسیه محکوم شد

رهبر مخالفان روسیه محکوم شد

آلکسي ناوالني رهبر مخالفان در روسيه به دليل نقض مکرر قانون برگزاري تجمعات به 30 روز حبس اداري محکوم شده است. دادگاهي در مسکو حکم خود را اواخر روز دوشنبه اعلام کرد. قاضي درخواست هاي وکلاي آقاي ناوالني براي لغو پرونده را رد کرد.
آقاي ناوالني اوايل روز دوشنبه پيش از آنکه بتواند به تظاهرات ضدفساد بپيوندد در برابر خانه اش در مسکو بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاري اينترفکس پوليس در مسکو گفت که حدود پنج هزار نفر در تظاهرات آنجا شرکت کردند.
او وي دي-اينفو که يک گروه مستقل غيردولتي است گفت که 825 نفر در اين تظاهرات در مسکو دستگير شدند. به گفته اين گروه صدها نفر ديگر در سن پترزبورگ بازداشت شدند.
وزارت داخله روسيه گفت که حدود 3500 نفر در تظاهرات در شمال غربي کشور شرکت کردند که 500 نفر آنها دستگير شدند.
يک خبرنگار بي بي سي در اين تظاهرات مي گويد که پوليس در مرکز مسکو معترضان را به طور تصادفي از جمعيت بيرون مي کشيد و دستگير مي کرد.
آلکسي ناوالني پيشتر از مردم خواسته بو د که در اين تظاهرات شرکت کنند، اما دولت روسيه برگزاري اين تجمع را «تحريک آميز» توصيف کرده بود. با اين حال هزاران نفر به درخواست او عمل کردند و در تظاهرات حاضر شدند.
علاوه بر مسکو تظاهرات با شرکت گروه بزرگي در سن پترزبورگ و چند شهر ديگر نيز برگزار شد. ( بي بي سي)