صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیروهای آلمانی در آستانه خروج از پایگاه انجیرلیک ترکیه

نیروهای آلمانی در آستانه خروج از پایگاه انجیرلیک ترکیه

زيگمار گابريل، وزير خارجه آلمان پس از ديدار با رئيس جمهور ترکيه راه ديگري به استثناي خروج نظاميان آلمان از پايگاه انجيرليک نمي بيند. سياستمداران ديگر آلمان نيز خواهان خروج سريع نيروهاي آلمان از اين پايگاه شده اند.
پس از به بن بست رسيدن مذاکرات وزير خارجه آلمان و رهبري ترکيه و پس از آنکه جانب ترکيه با «نه» صريح در قبال تضمين ديدارهاي اعضاي پارلمان آلمان از پايگاه انجيرليک ، فشارهاي سياستمداران احزاب ديگر آلماني نيز بر نخست وزير افزايش يافته است. اين سياستمداران از  خانم مرکل به صراحت تقاضا کرده اند که از به دراز کشيدن بحث حضور واحدهاي آلماني در انجيرليک پايان داده و بيشتر از اين با اين سياست با جانب ترکيه برخورد ننمايد. در همين ارتباط ناربرت روتگن رئيس کميسيون امور خارجي پارلمان فدرال آلمان از حزب دموکرات مسيحيي آلمان نيز گفت: «اکنون حکومت فدرال آلمان مؤظف است که به وضاحت روشن نمايد که آيا اهداف امنيتي و سياسي ما در خارج با مأموريت تورنادوهاي اکتشافي کشور ما دنبال مي گردد يا خير؟» او در گفتگويي با مجله خبري «دير اشپيگل» افزود: «در صورتي که بديلي در اين ارتباط وجود داشته باشد، تبديل پايگاه نيروهاي آلمان تصميم درستي مي باشد.» ( دويچه وله)