صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جنگ خانه به خانه در غرب شهر موصل

جنگ خانه به خانه در غرب شهر موصل

نبرد در مناطقي از شهر موصل که توسط گروه شبه نظامي تروريستي «دولت اسلامي» اشغال گرديده است، همچنان ادامه دارد. اردوي عراق جنگ هاي شديد خانه به خانه در بخش قديمي اين دومين شهر بزرگ را انتظار دارد.
يک ماه پس از شروع حملات تهاجمي براي پس گرفتن بخش غربي موصل، نيروهاي عراقي در بخش قديمي اين شهر در حال پيشروي هستند. بر اساس معلومات اردوي عراق، از جمله يک مسجد و دو بازار تحت کنترول اين نيروها درآمده اند.
بنابراين واحدهاي ويژه در 800 متري مسجد النوري قرار دارند. اين مسجد يک هدف نمادين مهم است. ابوبکر البغدادي، رهبر گروه تروريستي «دولت اسلامي» يا داعش در جولاي سال 2014 در اينجا، «خلافت» خود را در بخش هايي از عراق و سوريه اعلام کرد.
اردوي عراق براي يک جنگ طولاني خانه به خانه عليه جهاديست ها در بخش هاي شهر قديمي موصل آمادگي دارد. شرايط به دليل کوچه هاي تنگ و نزديکي خانه ها به خصوص دشوار است. فراس الزوايدي، سخنگوي واحد ويژه وزارت داخله عراق مي گويد که خيابان ها براي وسايط نقليه نظامي خيلي تنگند. او در ادامه مي گويد که شهر قديمي در حال حاضر بايد «کوچه به کوچه، خانه به خانه» از جنگجويان «دولت اسلامي» پاک شود. (دويچه وله)