صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقام سازمان ملل در پی اختلاف بر سر گزارش اسرائیل استعفا کرد

مقام سازمان ملل در پی اختلاف  بر سر گزارش اسرائیل استعفا کرد

يک مقام سازمان ملل در پي استعفا از مقام خود مي گويد سازمان ملل او را براي پس گرفتن گزارشي که در آن اسرائيل را به آپارتايد متهم کرده بود تحت فشار قرار داد.
آن گزارش را «کميسيون اجتماعي و اقتصادي براي غرب آسيا» تحت مديريت ريما خلف که معاون دبير کل سازمان ملل است منتشر کرده بود.
خانم خلف گفت که اين اولين بار است که اين کميسيون نتيجه گيري مي کند دولت اسرائيل «نژادپرست» است. آنتونيو گوترش دبيرکل سازمان ملل با فاصله گرفتن از اين گزارش گفته بود که فقط منعکس کننده نظر نويسنده گزارش است. (بي بي سي)