صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اردوغان اروپا را به «جنگ صلیبی» علیه اسلام متهم کرد

اردوغان اروپا را به «جنگ صلیبی»  علیه اسلام متهم کرد

رجب طيب اردوغان در ادامه اتهامهاي خود عليه اتحاديه اروپا، گفته است که اين اتحاديه به زمان پيش از جنگ جهاني دوم عقبگرد ميکند. در عين زمان، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان خواستار پايان يافتن «توهينها» شده است.
اردوغان در يک سخنراني در جمع هواداران خود در شهر غربي سقاريه ترکيه، اصطلاح «جنگ صليبي» يعني جنگ ديني ميان نيروهاي مسيحي اروپايي و حاکمان مسلمان شرق ميانه در قرون وسطي را در پيوند به تنشهاي جاري ميان ترکيه و اتحاديه اروپا به کار برد.
او گفت: «برادران عزيز، جنگي ميان صليب و هلال ماه شروع شده است. توضيح ديگري نميتواند وجود داشته باشد.»
اردوغان همچنين از حکم تازه محکمه عالي اروپا در پيوند به ممنوعيت پوشيدن چادر به عنوان يک نماد ديني در محل کار را شروع «جنگ صليبي» از سوي اروپا ياد کرد. محکمه مذکور حکم داده است که يک سازمان يا نهاد در صورتي که پوشيدن نمادهاي ديني را در اصول کاري خود منع کرده باشد، ميتواند پوشيدن چادر توسط زنان مسلمان را منع کند. (دويچه وله)