صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیوان دادگستری اروپا: کارفرمایان حق دارند حجاب را منع کنند

دیوان دادگستری اروپا:  کارفرمایان حق دارند حجاب را منع کنند

عالی‌ترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا حکم داده است که کارفرمایان در کشورهای عضو اتحادیه حق دارند کارکنانشان را از "پوشیدن هر گونه نماد سیاسی، فلسفی یا مذهبی آشکار" از جمله حجاب، منع کنند.
دیوان دادگستری اروپا گفته است چنین منعی باید بر مبنای مقررات داخلی شرکت‌ها و در صورتی اجرا شود که کارفرمایان رعایت ضوابط "پوشش خنثی" را الزامی کرده باشند. منظور از "پوشش خنثی" لباس از نظر جنسیتی خنثی است که هم مردان و هم زنان بتوانند از آن استفاده کنند.
بنا به حکم دیوان منع پوشش از طرف کارفرما نمی‌تواند به طور موردی یا بر مبنای خواست مشتری‌ها باشد، اما اگر مقررات داخلی "پوشش خنثی" وجود داشته باشد، منع حجاب را نمی‌توان تبعیض‌آمیز دانست. (بی بی سی)