صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نماینده آمریکا: داعشی‌ها از موصل زنده بیرون نخواهند آمد

نماینده آمریکا: داعشی‌ها  از موصل زنده بیرون نخواهند آمد

نماينده آمريکا براي هماهنگي عمليات ضد داعش در عراق گفته آن دسته از شبهنظاميان داعش که در موصل ماندهاند از اين شهر زنده بيرون نخواهند رفت.
به گفته برت مکگورک نماينده آمريکا در مبارزه با گروه موسوم به دولت اسلامي (داعش) آمريکا علاوه بر اين که براي نابودي داعش مصمم است، ميخواهد اطمينان پيدا کند که شبهنظاميان اين گروه از موصل به جاي ديگري نروند.
همزمان فرماندهان ارتش عراق ميگويند بر بيش از يک سوم غرب موصل مسلط شدهاند.
آن طور که گزارش شده آخرين جاده مواصلاتي موصل که در کنترل داعش بود هم به دست نيروهاي عراقي افتاده است.
گزارشها از غرب موصل حاکي است که نبرد شديدي بين نيروهاي دولتي عراق و داعش در جريان است و به گفته آقاي مکگورک نيروهاي عراقي بتدريج پيشروي کرده و حومه غرب موصل ار در کنترل خود ميگيرند. (بي بي سي)