صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستین شکست حقوقی برای فرمان جدید منع سفر ترامپ

نخستین شکست حقوقی  برای فرمان جدید منع سفر ترامپ

فرمان جديد منع سفر که توسط دونالد ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا وضع شده است، مواجه با نخستين شکست حقوقي شد. قاضي ايالت ويسکانسين يک حکم را در مورد يک خانواده سوريايي عليه فرمان جديد صادر کرده است.
ويليام کونلي قاضي ايالت ويسکانسين به روز جمعه به وقت محل يک حکم موقتي عليه منع سفر براي يک زن و يک کودک يک مرد مهاجر سوريايي را صادر کرد. پناهندگي  اين مرد قبلاً در ايالات متحده آمريکا پذيرفته شده است.
اين قاضي استدلال کرده است که عملي شدن فرمان ترامپ در اين مورد، مدعي را با «يک مصيبت جبران ناپذير» مواجه خواهد کرد.
اين مرد تصميم گرفته است که  ناشناخته بماند. هردو عضو خانواده اش در شهر حلب زندگي مي کنند که در جنگ داخلي ويران شده است.
اين نخستين حکم عليه فرمان جديد منع سفر است که توسط ترامپ وضع شده است. اين قاضي براي سوال و جواب تاريخ 21 مارچ را تعيين کرده است.
پيش از آن ايالت هاي متعدد آمريکا اعلام کردند که عليه فرمان جديد ترامپ، اقدامات حقوقي را اتخاذ مي کنند. (دويچه وله)