صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیشی گرفتن هندوهای ناسیونالیست در انتخابات ایالتی هند

پیشی گرفتن هندوهای ناسیونالیست  در انتخابات ایالتی هند

حزب حاکم «بهاراتيا جاناتا» در دهلي نو توانست دست کم در دو ايالت هند بيش از حزب کانگرس راي گرفته و پيروز شود. ناظران در اين پيروزي يک نتيجه خوب را براي انتخابات سراسري هند در سال 2019 مشاهده مي کنند.
حزب بهاراتيا جاناتا (بي جي پي) توانست اين پيروزي مهم را در ايالت پرجمعيت اوتار پراديش با 205 ميليون نفوسش به دست آورد؛ جايي که پس از شمارش آرا دست کم 322 کرسي از مجموع 404 کرسي پارلمان را از آن خود کرد.
اميت شا رئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» در برابر رسانه ها در دهلي نو گفت: «اين يک حکم تاريخي براي حزب «بهاراتيا جاناتا» در اين ايالت است». نتيجه اين انتخابات سياست هندوستان را به «مسيري جديد» هدايت خواهد کرد.
80 فيصد از باشندگان اوتارپراديش هندو هستند و در کنار آنان يک اقليت 19 فيصدي مسلمانان زندگي مي کنند. در مقايسه با ديگر ايالت هاي هند، اوتار پراديش بيشترين جمعيت مسلمان را دارد.
آغاز انتخابات ايالتي در هندوستان
راهول گاندي رهبر مخالفان سياسي در برابر رسانه هاي هندي شکست حزبش کانگرس و يک حزب متحدش را پذيرفت و به ناريندرا مودي نخست وزير هندوستان پيروزي انتخاباتي حزب حاکم را تبريک گفت. (دويچه وله)