صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: ۲۰ میلیون انسان را گرسنگی تهدید می کند

سازمان ملل:  ۲۰ میلیون انسان را گرسنگی تهدید می کند

هماهنگ کننده کمک هاي عاجل بشري در سازمان ملل متحد با جملاتي دراماتيک در شوراي امنيت اين سازمان براي ميليون ها انسان گرسنه در جهان درخواست کمک کرد. تهديد وقوع بزرگترين فاجعه انساني پس از سال 1945 وجود دارد.
استيفن اوبرين هماهنگ کننده کمک هاي عاجل بشري در شوراي امنيت سازمان ملل از وقوع اين تهديد هشدار داد و براي انسان هايي که از گرسنگي رنج مي برند خواستار کمک شد. او توضيح داد در صورتي که جامعه جهاني به راه اندازي طرح بزرگتر کمک هاي بشري تصميم نگيرد، 20 ميليون انسان در چهار کشور جهان با خطر مرگ به خاطر گرسنگي مواجه خواهند شد.
اوبرين پيش از سخنراني اش در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به مناطق بحران زده در يمن، سودان جنوبي، سوماليا و نيجريا سفر کرد تا تصوير دقيق تري از وضعيت به دست آورد. قاتل خاموش در افغانستان: آوارگي، سردي و گرسنگي
هماهنگ کننده کمک هاي عاجل بشري سازمان ملل متحد به نمايندگان ديپلوماتيک کشورها در شوراي امنيت اين سازمان گفت: «انسان ها به سادگي به خاطر گرسنگي جان مي دهند». چنانچه يک اعلاميه سازمان ملل نشان مي دهد، از نظر هماهنگ کننده کمک هاي عاجل بشري، وضعيت به «نقطه بحراني در تاريخ سازمان ملل متحد» رسيده است. (دويچه وله)