صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا دلیل مرگ سفیر روسیه در سازمان ملل را اعلام نمی‌کند

آمریکا دلیل مرگ سفیر روسیه  در سازمان ملل را اعلام نمی‌کند

وزارت خارجه آمريکا به پزشکي قانوني نيويورک دستور داده است که نبايد دليل مرگ ويتالي چورکين، سفير روسيه در سازمان ملل اعلام شود.
آقاي چورکين، که از سال 2006 سفير روسيه در سازمان ملل بود، ماه گذشته به طور ناگهاني در دفتر کارش در نيويورک درگذشت.
به گفته پزشکي قانوني نيويورک دليل مرگ آقاي چورکين مطابق قوانين بينالمللي به طور عمومي اعلام نشده است.
وزارت خارجه آمريکا به بيبيسي گفت که به واسطه توافقي بين آمريکا و سازمان ملل، توضيح بيشتري درباره نتيجه کالبدشکافي ويتالي چورکين داده نخواهد شد.
نمايندگي آمريکا در سازمان ملل گفته است که پيش از اين دولت روسيه به دليل انتشار اطلاعاتي که مقامهاي نيويورک تاکنون در اختيار رسانهها گذاشتهاند، شکايت کرده است. (بي بي سي)