صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آرایش نظامی بعد از ترامپ؛ افزایش حضور آمریکا در منطقه

آرایش نظامی بعد از ترامپ؛  افزایش حضور آمریکا در منطقه

در هفتههاي اخير آرايش نيروهاي نظامي ايالات متحده در منطقه خاورميانه تغييراتي کرده است. نيروهاي بيشتري به سوريه فرستادهاند و به دولت توصيه ميکنند در افغانستان هم نيروهايش را بيشتر کند.
ژنرال جوزف ووتل، فرمانده ستاد مرکزي ارتش آمريکا که بلندپايهترين مقام نظامي آمريکا در خاورميانه است، به کميته نيروهاي مسلح سنا کفت لازم است نيروهاي ايالات متحده در افغانستان بيشتر شود.
در همين هفته جاري، حدود 400 تفنگدار دريايي آمريکايي به پايگاهي در نزديکي رقه، پايتخت خودخوانده گروه موسوم به دولت اسلامي در سوريه اعزام شدند تا به «نيروهاي دموکراتيک سوريه» کمک کنند که مورد حمايت آمريکا هستند.
علاوه بر اين، نيروهاي عمليات ويژه ارتش آمريکا به شمال سوريه شتافتند تا به عنوان حائلي بين «نيروهاي دموکراتيک سوريه» و شبهنظاميان موردحمايت ترکيه عمل کنند که همديگر را در اطراف شهر منبج در نزديکي مرز ترکيه تهديد ميکردند.
در همين حال هواپيماهاي جنگنده آمريکا دور تازه از بمباران نقاطي که آنها را مواضع گروه القاعده در يمن ميدانند، انجام دادهاند. (بي بي سي)