صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اسلام‌گرایان جدایی‌طلب بزرگترین تهدید امنیتی برای چین هستند

اسلام‌گرایان جدایی‌طلب  بزرگترین تهدید امنیتی برای چین هستند

مقام بلندپايه امنيتي چين اسلامگرايان جداييطلب غرب اين کشور را بزرگترين تهديد امنيتي براي چين خوانده است.
اين اظهارات چنگ گوپينگ کميسر ضدتروريسم دولت چين است که در روزنامه دولتي چاينا ديلي منتشر شده است.
مقامات چين ‹جنبش اسلامي ترکستان شرقي›، گروهي که از اقليت مسلمان اويغور تشکيل شده، را مسئول خشونتها در منطقه سينکيانگ ميدانند و آقاي چنگ هم اين را مهمترين چالش براي ثبات اجتماعي، توسعه اقتصادي و امنيت ملي چين دانسته است.
گروههاي حقوق بشري دولت چين را متهم ميکنند که با سياستهاي سرکوبگرانه باعث نارضايتي اويغورها ميشود.
غربيترين بخش منطقه سينکيانگ در سالهاي اخير شاهد درگيري و خشونت بين اقليت مسلمان اويغور و اکثريت چينيتبار هون بوده که به کشته شدن صدها نفر انجاميده است. (بي بي سي)