صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت آمریکا: ایجاد دو کشور مستقل تنها راه رسیدن به صلح بین اسرائیل و فلسطینیان نیست

دولت آمریکا: ایجاد دو کشور مستقل تنها راه رسیدن به صلح بین اسرائیل و فلسطینیان نیست

يک مقام ارشد دولت آمريکا گفت که ممکن است ايجاد «دو کشور مستقل» راهحل نهايي براي برقراري صلح بين اسرائيل و فلسطينيان نباشد. اين رويکرد، نوعي تغيير موضع در سياستي است که دولت آمريکا براي مدتي طولاني در پيش گرفته بود.
اين مقام دولتي آمريکا که به شرط مطرح نشدن نامش در رسانهها، اين باره اظهارنظر کرده است، گفت که دونالد ترامپ در پي آن است که اسرائيل و فلسطينيان به صلح برسند، ولي در عين حال، تاکيد دارد که ممکن است راههاي ديگري غير از ايجاد دو کشور مستقل، براي رسيدن به اين صلح وجود داشته باشد.
در دو دهه گذشته دولت آمريکا ايده ايجاد دو کشور مستقل را به عنوان يکي از راهحل هاي کليدي براي برقراري صلح بين اسرائيل و فلسطينيان دنبال کرده است. فلسطينيان به دنبال ايجاد کشوري مستقل در کرانه باختري رود اردن هستند. (بي بي سي)