صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توافق آلمان با تونس در قبال بازگشت پناهجویان

توافق آلمان با تونس در قبال بازگشت پناهجویان

تونس براي سياست پناهندگي صدراعظم آلمان مهم است. مرکل خواستار اخراج سريع تر پناهجويان رد شده و ايجاد ثبات در منطقه است. به اين منظور او در برلين با يوسف الشاهد، نخست وزير تونس مذاکره کرد.
صدراعظم آلمان روي اقدام داوطلبانه تونس حساب مي کند. اين امر موضوع مرکزي «پيمان جديد پناهجويان» با تونس است که آنگلا مرکل از آن حمايت مي کند. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز سه شنبه بعد از نشست اش با يوسف الشاهد، نخست وزير تونس در برلين گفت که تونسي هاي که بازگشت شان حتمي است، بايد هرچه سريع تر به اين کشور شمال افريقا بازگشت داده شوند. به قول مرکل در بهترين حالت، اين کار بدون اخراج اجباري مي تواند صورت گيرد. او در ادامه گفت که «با اين حال، ما بايد اين امر را روشن سازيم که کساني که نمي خواهند داوطلبانه بازگردند، براي آنها بايد بگوييم که پس ما آنها را به اجبار بازگشت مي دهيم.»
مرکز مشاوره در تونس
علاوه بر اين حکومت فدرال آلمان مي خواهد به اين منظور يک مرکز مشاوره را در تونس براي ارائه فرصت هاي آموزشي و راه اندازي کمک براي عودت کنندگان از نظر اقتصادي تمويل کند. بر اساس اظهارات آنگلا مرکل در سال گذشته، 116 تونسي آلمان را ترک گفتند و حدود 1500 تونسي در حال حاضر هنوز انتظار اخراج شان را مي کشند. صدراعظم آلمان گفته است که «ما بايد حتي سريع تر عمل کنيم به خصوص که مساله «افراد خطرناک» مطرح باشد.»
اينک انيس عامري، فردي که مسئول حمله برلين در روز هاي جشن کريسمس بود، به يک مسئله سياسي تبديل شده است. اين مهاجر تونسي بايد از آلمان اخراج مي گرديد اما به دليل نداشتن اسناد معتبر، بازگشت او به تعليق افتاده بود. در يکي از زندان هاي هسن يک فرد ديگر «خطرناک» از تونس زنداني است. در هر دو مورد، مقامات آلماني شکايت دارند که مقامات تونس در همکاري اش به کندي عمل مي کنند. (دويچه وله)